Privacy verklaring

Raw4Dogs hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Premium Petfood Brands B.V., gevestigd aan Daltonstraat 17 te (3846 BX) Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145768, (verder te noemen “Raw4Dogs”).

2. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Raw4Dogs persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) klanten;
b. bezoekers van raw4dogs.nl;
c. ontvangers van (digitale) nieuwbrieven van Raw4Dogs;
d. alle overige personen die met Raw4Dogs contact opnemen of van wie Raw4Dogs persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

3. Verwerking van persoonsgegevens
Raw4Dogs verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Raw4Dogs) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Raw4Dogs zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
c. Raw4Dogs heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Raw4Dogs bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen zoals Facebook, Youtube en Instagram. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Raw4Dogs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Raw4Dogs verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites en social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacy statement van deze websites en social media platformen.

4. Doeleinden verwerking
Raw4Dogs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een overeenkomst met (potentiële) klanten;
b. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien;
d. het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door klanten ingevulde evaluatieformulieren;
e. het verbeteren van de website raw4dogs.nl;
f. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website raw4dogs.nl;

5. Rechtsgrond
Raw4Dogs verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Raw4Dogs. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan en/of niet meer kan worden gecontinueerd.

6. Verwerkers
Raw4Dogs kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Raw4Dogs persoonsgegevens verwerken. Raw4Dogs sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Raw4Dogs maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat klantgegevens op een in CRM-systeem.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Raw4Dogs Copernica in als verwerker.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Raw4Dogs deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld een transporteur en/of logistiek dienstverlener.

Raw4Dogs deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Raw4Dogs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Raw4Dogs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Niet-functionele cookies

Analytische cookies
De website van Raw4Dogs maakt gebruik van analytische cookies en analyseprogramma’s.

Zo wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Tot slot maakt de website van Raw4Dogs gebruik van de door Google aangeboden dienst reCAPTCHA. Met behulp van reCAPTCHA kan worden gecontroleerd of gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de bezoeker van een website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de betreffende website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de bezoeker besteedt op de website of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

Tracking cookies
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zo maakt Raw4Dogs gebruik van een Facebook pixel. Deze pixel zorgt ervoor dat je de meest relevante content en advertenties te zien krijgt. Met deze pixel kan Raw4Dogs tevens het effect van advertenties meten.

Tot slot maakt Raw4Dogs gebruik van het programma Google Ads. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie bij te houden. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van Raw4Dogs bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Voor meer informatie over de verwerking door Google klikt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy

Toestemming weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Doorgifte buiten de EER
Raw4Dogs geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Raw4Dogs er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens
Raw4Dogs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Raw4Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@raw4dogs.nl.

12. Wijzigingen privacyverklaring
Raw4Dogs behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen worden op de website van Raw4Dogs gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Raw4Dogs te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Raw4Dogs door een e-mailbericht te sturen naar info@raw4dogs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Raw4Dogs persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Raw4Dogs door een e-mailbericht te sturen naar info@raw4dogs.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Brochure

Wil je een compleet overzicht van onze producten en alle achtergrond informatie in één handig document? Voor jezelf of misschien voor iemand anders? Download dan snel onze brochure! Bekijk onze brochure

Onze producten

Raw4Dogs is verkrijgbaar in handige porties van 450 gram, 900 gram óf in voordeelverpakking van 1,5kg!  Voor deze laatste variant is er ook de praktische Raw4Dogs Cool Box te verkrijgen.

producten