Herkomst grondstoffen

Graag vertellen we jou waar onze producten worden geproduceerd en waar de gebruikte grondstoffen vandaan komen. Open, eerlijk én transparant!

Raw4Dogs wordt geproduceerd in Nederland
Alle grondstoffen die worden verwerkt in onze voedingen worden gesourced in West-Europa én verwerkt in Nederland. Enkel voor onze Game Mix wordt hertenvlees geïmporteerd uit Polen. Alle grondstoffen voor de overige varianten is volledig afkomstig uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, maar worden uiteraard waar mogelijk ook lokaal verworven op Hollandse bodem. Zo bestaat onze Raw4Dogs Duck zelfs voor 80% uit vlees afkomstig uit eigen land!

Categorie3-materiaal
Bij Raw4Dogs maken wij gebruik van categorie3-materiaal, dit doet vrijwel iedere fabrikant van diervoeding. Categorie 3-materiaal heeft in de volksmond vaak een wat negatieve bijklank. Het is echter niks anders dan vlees afkomstig van dieren voor humane consumptie wat vervolgens afgewaardeerd is naar (bestempeld als) diervoeding. Geheel ten onrechte dus die negatieve associatie, omdat de hieruit afkomstige grondstoffen welke worden verwerkt in onze producten dus gewoon van uitstekende kwaliteit zijn!

Onder categorie 3-materiaal vallen onder meer de zogenaamde dierlijke bijproducten. Bijproducten ontstaan bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bevleesde karkassen, dit eten wij in Nederland niet, maar zijn wel rijk aan voedingstoffen en daardoor ideaal als hondenvoeding.

Niet al het materiaal dat onder categorie 3 valt is uitsluitend een bijproduct. Zo vallen hier ook delen van geslachte dieren onder die wel geschikt zijn voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Denk hierbij o.a. aan orgaanvlees, ook hier maken wij gebruik van in het assortiment van Raw4Dogs. Hoewel dit vlees uitstekend eetbaar is, geniet het bij de Nederlandse consument weinig populariteit en zal men het dan ook niet vinden tussen het gehakt en de kippenpootjes in de supermarkt.

Enerzijds zou orgaanvlees wel kunnen worden bestempeld als bijproduct, op de Nederlandse markt althans. Het ontstaat per slot van rekening bij de productie van vlees voor humane productie, en is dus in dit opzicht letterlijk een bijproduct. Elders ter wereld zou dit wellicht anders zijn omdat orgaanvlees daar meer standaard is. Of het nu wel of niet als bijproduct moet worden gezien, verschilt dus van land tot land. Maar orgaanvlees valt hoe dan ook onder categorie3-materiaal.

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van orgaanvlees? Klik dan hier.

Raw4Dogs is duurzaam én transparant
Voor de totstandkoming van onze voedingen worden dus geen ‘nieuwe’ dieren geslacht. Uitsluitend wordt gebruik gemaakt van vlees van dieren die worden geslachten voor menselijke consumptie. Een fijne gedachte en bovendien duurzaam. Er gaat op deze manier niets van het geslachte dier verloren, en worden zowel mens als huisdier voorzien van hoogwaardige vlees.

Doordat de grondstoffen van Raw4Dogs volledig uit Europa afkomstig zijn, en zelfs voor een groot deel uit Nederland zelf, is Raw4Dogs ook op dit vlak bewust én duurzaam bezig. Prettig voor jou als consument én voor het milieu. Bovendien zie je exact welke producten er in welke mate er in de worsten van Raw4Dogs zitten, omdat wij bewust hebben gekozen voor een open declaratie. Wel zo open en eerlijk! Mocht je hier toch nog vragen over hebben, neem dan gerust even contact met ons op.

Brochure

Wil je een compleet overzicht van onze producten en alle achtergrond informatie in één handig document? Voor jezelf of misschien voor iemand anders? Download dan snel onze brochure! Bekijk onze brochure